Üyelik Sözleşmesi

www.popdeko.com  ("Site") üyeliği için sözleşme yapacağınız şirket STOQ ELEKTRONİK VE DIŞ TİCARET A.Ş. (‘’Şirketimiz’’)’dir.
İletişim bilgilerimiz şöyledir : 
Adres : Burhaniye Mah. Beybostanı Sok. No:43 D Blok /2 34676 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0 216 422 88 60
E-posta : info@popdeko.com
Bu üyelik sözleşmesinin kurulması için, istenilen Üye(lik) Bilgileri’ ni ve tespit edeceğiniz şifreyi girmeniz, belirtilen onay ve/veya izinleri vererek [Üyeliği Tamamla] v.b. butonuna basmanız yeterlidir. 
Zorunlubilgileri eksiksiz ve hatasız girmenizi özellikle rica ederiz; bir hata fark ederseniz düzeltiniz. Üyelik işleminin tamamlanmasından sonra fark ettiğiniz eksiklik/hataları ise “Üye Girişi” kısmından ulaşacağınız
“Bilgilerim” bölümünde düzeltebilir veya (mail adresi) adresiyle iletişime geçebilirsiniz.
Üyelik işlemleriniz tamamlandığında bu Üyelik Bilgilendirmeleri-Sözleşmesi’ni (form-metin olarak) Üyelik
Bilgileri’ nde belirttiğiniz mail adresine göndereceğiz. Ayrıca Sitemizde yine form olarak yer almaktadır.
Üyeye "özel" (taraf olarak bilgileri girilmiş) Sözleşme metni gibi bir metin Şirketimiz sistemlerinde ayrıca muhafaza edilmeyebilecektir.
Dilediğiniz her zaman yukarıda belirtilen iletişim kanallarından Şirketimize yapacağınız sözlü veya yazılı bildirim ile, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin üyeliğinizi sona
erdirebilirsiniz. Şirketimiz ve Sitemizde üye-müşteri bilgilerinin gizliliği, korunması, işlenmesi-kullanımı, ticari elektronik iletişimler ve diğer hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen Gizlilik Kuralları-Politikası ve
Kullanım Şartları geçerlidir.
·       Üyeler tarafından verilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin
mahiyetine göre Şirketimiz veya ilgili kuruluş tarafından sistemlerde ve internet altyapısında alınmıştır.
Sitemizi kullanımlarınızda tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Şirketimizden bağımsız olarak ilgili Banka
ve benzeri Kart Kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı "şifresi" gibi
bilgiler Şirketimiz tarafından görülmez ve kaydedilmez).
·       Sitemize üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı
ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.
·       Üyelerimize ait bilgiler yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklarımız çerçevesinde ilgili
kuruluşlara açıklanabilir. Ayrıca, üyelik işlemleri sırasında verdikleri kişisel bilgiler ile Sitemizden
alışverişlerine dair her türlü kişisel olan-olmayan bilgileri, kanunlara uygun biçimde, Şirketimiz (firma
adı) ortakları-iş ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından,
her türlü, ürün-hizmet tanıtım, reklam, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik
bilgilendirmeleri, uygulamaları ve işlemleri yapılması amacı ile süresiz olarak veya yasal/ön görecekleri
bir süre için Şirketimiz ve belirtilenler nezdinde kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza
edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir. 
·       Üyelerimiz ile, yine kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam,
promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, keza mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem,
uygulamaları için Şirketimiz (firma ad ya da kişinin ismi) SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama,
telefon, e-posta/mail vb. yöntemlerle sosyal, ticari ve sair elektronik iletişimler yapılabilir, Üyelerimize
ticari elektronik iletiler gönderilebilir.
Sitemizden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları
geçerlidir; reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan web sitelerinden bilgi
kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi, kullanım şartları ve
diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Şirketimiz sorumlu
·       Üyelerin Sitemizden veya Sitemizde link verilen diğer sitelerden edindikleri bilgiler, taraflarına
elektronik iletişimi yapılan bilgilendirme, tanıtım ve reklamlar, keza her türlü öneriler çerçevesinde
aldıkları kararlardan, bunlara göre yaptıkları her türlü işlem ve uygulama ile sonuçlarından Üyeler
sorumludurlar.
·       Üyelerin belirtilen suretler ile bilgilenmeleri ve/veya taraflarına yapılan iletişimler, bilgilendirmeler,
tanıtım ve reklamlar neticesi bir ürün/hizmet satın alması söz konusu olursa anılan işlem ayrıca ve kanuni
usulünce yapılacak tüketici sözleşmesine tabidir. Tüketici sözleşmesi kendi şartlarında ve tarafları
arasında uygulanır. Sitemizden alışverişlerinizde, her işlem sırasında göreceğiniz sipariş ön bilgilendirme
formu-mesafeli satış sözleşmesi şartları geçerli olacaktır.
·       Üyelerimiz arzu ettikleri her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin (yukarıda-aşağıda) belirtilen
iletişim kanallarından Şirketimize ulaşarak kişisel veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya taraflarına ticari
elektronik iletişimleri durdurabilirler. Üyenin bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri
ve/veya belirttiği kanallar için tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur (yasalara göre
mümkün-gereken işlem ve iletişimler devam eder). Üye dilerse ayrıca, hukuken muhafazası gereken
ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak
biçimde anonim hale getirilir. Üye isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler hakkında
Şirketimize her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami
süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.
·       Sitemiz ile ilgili her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen
kullanımı konusunda; Şirketimizin anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-
sınai haklar ve mülkiyet hakları Şirketimize aittir.
Şirketimiz yukarıdaki konularda ve Üyelerine sunacağı ürün, hizmet ve fırsatlarda gerekli görebileceği her
türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler Şirketimizce Siteden veya diğer uygun
yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur; tüm kampanyalar duyurulan şartlarına tabidir.
Tüm bu konularda ek bilgi almak için Şirketimize danışabilirsiniz.
Üyelerimiz talep ve şikayetlerini şu iletişim kanallarından ulaşarak Şirketimize bildirebilir.
Adres : Burhaniye Mah. Beybostanı Sok. No:43 D Blok /2 34676 Üsküdar/İstanbul
E-posta : info@popdeko.com     
 Üyelerimizin haklı talep-şikayetleri ile her türlü başvurularını karşılamaktan memnuniyet duyarız.
Mümkün olmadığı takdirde, kanuni parasal sınırlar dahilinde, yerleşim yerinizdeki İl ve İlçe Hakem
Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilirsiniz. 
TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE DİĞER HUSUSLAR İÇİN İZNİNİZ
www.popdeko.com sitenize üyelik/alışveriş işlemleri sırasında verdiğim iletişim bilgileri ve diğer kişisel
bilgilerim ile Sitenizden alışverişlerime dair her türlü kişisel olan-olmayan bilgilerimin, kanunlara uygun
biçimde, Şirketiniz  ( STOQ ELEKTRONİK VE DIŞ TİCARET A.Ş. ) ortakları-iş ortakları, halefleri ve/veya
bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından gerek yasal gerekler için, gerek her türlü ürün-
hizmet tanıtım, reklam, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik işlemleri,
bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapılması amacı ile Şirketiniz ve belirtilenler nezdinde süresiz olarak
veya yasal/öngörecekleri bir süre için kaydedilmesine, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilmesine,
gerekli görülen hallerde kullanılmasına, güncellenmesine, paylaşılmasına, transferine ve sair suretler ile
işlenmesine izin veriyorum.
Kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve
pazarlama amacıyla, keza, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem ve uygulamaları için
Şirketiniz (STOQ ELEKTRONİK VE DIŞ TİCARET A.Ş.)  SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama,
telefon, e-posta/mail ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesini kabul ediyor ve
onaylıyorum.
Yukarıdaki hususları kabul ettiğinizi ve izinleri-onayları verdiğinizi belirtmek üzere lütfen ilgili kutucuğu
işaretleyiniz (tıklayınız).
[İlgili onay kutucuğunu işaretlemiş (tıklamış) iseniz üyelik bilgilerinde belirttiğiniz cep telefonuna/e-posta
adresinize "onayınız alındı" vb. bir mesaj göndereceğiz. İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe
göstermeksizin, gerek söz konusu mesajda, gerek elektronik iletilerimizde belirtilen işlemi (red) yaparak
ilgili ticari elektronik iletişimi durdurabilirsiniz (kanunlar gereği mümkün veya yapmakla yükümlü
olduğumuz iletişimler devam eder)].